Gezinstherapie

Ruzies en spanning in het gezin of de familie brengt voor iedereen groot verdriet. Als je elkaar niet begrijpt, je steeds teleurgesteld voelt in de ander of je niet geaccepteerd voelt in je familie is dat heel naar en eenzaam. Misschien verloopt de communicatie moeizaam waardoor er conflicten ontstaan. Of kampt iemand in het gezin met individuele problemen en heeft dat effect op de andere gezinsleden. En hoe meer je het met elkaar op wilt lossen, hoe meer je elkaar probeert te overtuigen, hoe vaster het lijkt te komen zitten. Er is (on)gemerkt een patroon ontstaan dat niet zomaar te stoppen is. Vaak zijn gezinnen en families veerkrachtig genoeg om een oplossing te vinden, maar soms lukt het niet om de negatieve patronen te veranderen en lopen jullie vast. Dan kan gezinstherapie een oplossing bieden.

Gezinstherapie is een specifieke vorm van systemische psychotherapie waarbij het gezin (of een deel van het gezin) in therapie is. In een gezinsbehandeling zoeken we samen naar wegen om destructieve patronen te doorbreken en op een andere manier met elkaar te leren communiceren waardoor er weer meer verbinding met elkaar gevoeld kan worden. Gezinstherapie helpt jullie om elkaar beter te begrijpen, de onderlinge communicatie te verbeteren en samen te zoeken naar oplossingen. Je krijgt meer begrip voor elkaar, je voelt je meer gehoord, er komen nieuwe grenzen en omgangsvormen.

Enkele voorbeelden van vragen voor gezinstherapie:

  • Je ervaart spanningen en conflicten in jouw gezin of in de familie en wil beter met elkaar leren communiceren
  • Er zijn moeilijkheden binnen het gezin na een echtscheiding
  • Er zijn aanpassingen nodig binnen een nieuw samengesteld gezin
  • Jij of iemand in jouw gezin het leven zwaar vindt en zich ongelukkig voelt
  • Omdat iemand in jouw gezin problemen heeft en jullie elkaar willen steunen